Dr. Eva Boštjančič

redna profesorica za psihologijo dela in organizacije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Stéphan Vincent-Lancrin

namestnik vodje oddelka in višji analitik, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Francija