Prof. dr. Slavko Gaber

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Slavko Gaber: Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem kot imperativ uspešnega oblikovanja nove družbene pogodbe za vzgojo in izobraževanje 2023-2050


Šolstvo kot družbeni podsistem – strategija Partnerstva za kakovosten in pravičen izobraževalni sistem

Izzivi digitalizacije (ter vse bolj tudi umetne inteligence), ki segajo globoko v polja digitalno medijskih repertoarjev in prezentacij so integralni del formiranja novih načinov bivanja ter merijo na bistvo človeka prihodnosti. Ponujajo pomoč pri spoprijemih z zahtevami po pravični(vključujoči), učinkoviti(kakovostni) šoli, a so hkrati tudi del zahtevnosti doseganja obojega.
Teza angažirane skupine Partnerstva – njen del je tudi avtor zapisanega – je preprosta, a ko gre za njeno udejanjenje, evocira visoka pričakovanja in sposobnost naslovljenih, da stopimo iz območij lagodnosti naših »enodimenzionalnih« svetov.

Partnerstvo verjame, da kompleksnost – tu zgolj naznačenega – lahko uspešno nagovori le skupen, partnerski pristop strok, učiteljstva ter vodstev šol, staršev in oblasti, ki/če delijo opažanje o nujnosti odgovornega premisleka in uvedbe dograjenih in mestoma bistveno spremenjenih mehanizmov učenja in poučevanja ter delovanja v sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.