Dr. Igor Pesek

vodja Službe za digitalizacijo izobraževanja

Dr. Igor Pesek je vodja Službe za digitalizacijo izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter docent za področje digitalnega izobraževanja na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. S svojim strokovnim znanjem je vodil nacionalne projekte, kot so projekt E-učbeniki za naravoslovne predmete ter projekt Pedagoški IKT na Univerzi v Mariboru. Dr. Pesek je sodeloval tudi v mnogo projektih v Sloveniji in Evropi ter strokovno deluje v različnih mednarodnih delovnih skupinah s področja digitalnega izobraževanja.


Strategije digitalne transformacije in krepitve digitalnih kompetenc v slovenskem šolstvu

Predavatelj bo predstavil Akcijski načrt digitalnega izobraževanja 2021–2027 ter aktivnosti, ki jih bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje izvajalo za njegovo uresničevanje. Poseben poudarek bo namenjen projektu Digitrajen učitelj, ki je namenjen izobraževanju učiteljev na področju digitalnega izobraževanja. Obravnaval bo tudi aktualne teme s področja digitalnega izobraževanja. Poudarki predavanja:

  • digitrajno izobraževanje
  • digitalno = realno = normalno
  • celovit pristop je ključen za uspešno digitalizacijo izobraževanja