Dieter Jan Vlaminck MA MPhil

Nyenrode Business University, Nizozemska

Diplomiral je na raziskovalnem magistrskem študiju kulturologije s poudarkom na medijih in tehnologiji. Med letoma 2014 in 2022 je bil vodja inovacij pri izobraževalnem založniku za osnovno in srednješolsko izobraževanje, kjer je delal na projektih EdTech za izobraževanje z iPad-om, spletnih mestih z odprtimi vsebinami in usposabljanja učiteljev prek mobilnega mikroučenja, vse našteto pa je bilo uporabljeno v praksi v srednji šoli. Vodil je pobudo za spodbujanje znanstvenih raziskav učinkovitih in uspešnih učnih strategij v osnovnem izobraževanju. Trenutno je svetovalec za digitalno učenje na univerzi Nyenrode Business, kjer vodi komisijo za t. . “blended learning” in oblikovanje poučevanja za spletni program MBA.


Kako v hiperrealnosti zaradi uporabe umetne inteligence opolnomočiti učence? 

Kako učenci delajo na svoji medijski pismenosti v obdobju izjemnega porasta simuliranih medijev? Virtualna resničnost, obogatena resničnost, besedila in fotografije, ki jih ustvari umetna inteligenca ter t. i. “deepfake” oblika lažnih novic. Ves tehnološki razvoj medijev in komunikacije izziva znanje in inštitucije znanja. Principi tovrstnega razvoja niso novi, vendar pospešen tempo povečuje nujnost ponovnega premisleka o ciljih in metodah v življenjepisih. Bolj kot kadarkoli, je pomembno, da učence opremimo z veščinami kritičnega razmišljanja. V tem predavanju se bomo osredotočili na modele, ki jih lahko uporabimo za oblikovanje učnih ur, ki spodbujajo razvoj teh veščin in razumeli:

  • kako lahko umetna inteligenca koristi učitelju pri oblikovanju poučevanja
  • na kakšen način so lahko določeni modeli medijske pismenosti koristni pri poučevanju učencev
  • kako lahko določena digitalna orodja pripomorejo k razumevanju medijske pismenosti