Tatjana Kupljenik

urednica za elektronska gradiva, Založba Rokus Klett

S poučevanjem sem se srečala že kot študentka, ko sem prostovoljno nadomeščala odsotne učitelje. Takrat me je posebej pritegnilo delo z učenci s posebnimi potrebami, kar je pomembno vplivalo tudi na mojo učiteljsko pot. V 16 letih zaposlitve v šoli sem razvijala nove pristope poučevanja, vanj vpletala sodobna učna orodja in ustvarjala preproste, tudi digitalne učne vsebine. Sodelovala sem v številnih projektih eTwinning in Erasmus+. Od leta 2019 sem zaposlena na Založbi Rokus Klett. Pri svojem delu črpam bogate izkušnje iz razreda in svoje ideje uresničujem na popolnoma nov način.


Nova generacija digitalnih učnih gradiv IzziRokus

Digitalna učna platforma IZZI ROKUS z interaktivnimi gradivi, namenjenimi učiteljem in učencem v osnovni in srednji šoli, predstavlja izjemno orodje za sodobne učitelje, ki želijo v razredu uporabljati najnaprednejše metode poučevanja. Uporaba animacij, simulacij, videov, interaktivnih vaj, preverjanj znanja in drugih privlačnih in poučnih vsebin učitelju omogoča večjo prilagodljivost in fleksibilnost pri poučevanju. Ob tem ima pogosto možnost menjave prikaza med učiteljevo, osnovno in napredno obliko gradiva. Vse to pa prispeva k boljšemu razumevanju in usvajanju znanja pri učencih. Na predavanju bomo spoznali:

  • Sodobna gradiva za sodobnejše poučevanje in učenje
  • Številna dodatna orodja
  • Posebne prilagoditve