Niko Schlamberger

predsednik Slovenskega društva Informatika

Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Večino poklicne poti deluje na področju informatike in računalništva, njegove delovne izkušnje obsegajo programiranje, sistemsko analizo in razvijanje računalniških rešitev, predavanja, izvajanje usposabljanja na področju informatike, svetovanje, vodenje projektov, organiziranje in izvedbo nacionalnih in mednarodnih konferenc, vodenje in upravljanje ter mednarodno sodelovanje. Zaposlen je bil na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v javni in državni upravi. Objavil je več kot 70 strokovnih člankov s področja informatike, organizacije in upravljanja v državi in na mednarodnih konferencah v tujini. Bil je podpredsednik svetovnega združenja informatikov International Federation for Information Processing (IFIP), sekretar in predsednik evropskega združenja informatikov Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) in koordinator regionalnega združenja IT Standing Regional Committee (IT STAR).


Kako do digitalnih kompetenc?

Izhodišče za predavanje je osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030 (DSI 2030), ki je bil objavljen v začetku leta 2023. Dokument je izkaz dejstva, da se država zaveda pomena digitalizacije za razvoj vseh dejavnosti in družbe nasploh. Digitalizacija omogoči pričakovane koristi le, če je prebivalstvo ustrezno usposobljeno. Po nekaterih ocenah je 90 odstotkov delovnih mest v razvitih državah, kamor Slovenija spada, podprtih z informacijsko tehnologijo. Evropsko poročilo DESI nas uvršča v sredino med državami Evropske unije. Naše javne institucije se pretežno sklicujejo na eCF, ki pa je zgolj okvir, na pa tudi izkaz digitalnih kompetenc. Kako lahko torej delodajalec pri zaposlovanju preveri računalniške kompetence kandidatov za zaposlitev ali zaposlenih? DSI 2030 naslavlja številna področja, posebej omenja digitalne kompetence, v prispevku pa je predstavljena možnost, kako za ta namen uporabiti svetovno priznani certifikat ECDL in kako so bile pri tem uspešne evropske države. Aktualna ponudba je razvrščena v pet skupin: za prebivalstvo, za delovno aktivne osebe, za osebe, ki se šolajo, za poklice in za odločevalce. Poseben modul (Compass) je na voljo za oceno digitalne usposobljenosti in posamezniku omogoča, da ugotovi, ali njegove digitalne kompetence ustrezajo zahtevanim glede na poklic, ki ga opravlja, ali aktivnost, ki jo izvaja.