Stéphan Vincent-Lancrin

namestnik vodje oddelka in višji analitik, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Francija

Stéphan Vincent-Lancrin je namestnik vodje oddelka za raziskave v izobraževanju in inovacije ter višji analitik pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Franciji, kjer vodi projekte digitalizacije izobraževanj, izobraževanj v času krize covid-19 kot tudi praktično usmerjen mednarodni inovacijski projekt v 24 državah na temo Razvijanja in ocenjevanja kreativnosti ter kritičnega razmišljanja v šolstvu. Njegovo delo se osredotoča na inovacije v izobraževanju s poudarkom na podpiranju ekosistemov v izobraževanju, da bi bili ti prijazni do inoviranja, na spodbujanju sprememb ter prilagajanja inovacijam in na preučevanju izbranih inovacij.


Digitalno izobraževanje: prihodnost izobraževanja in veščine za razvoj inovacij

Predavatelj bo izpostavil načine, na katere bi lahko digitalna transformacija vplivala na izobraževanje v prihodnosti ter mogoče načine uporabe tehnologije umetne inteligence (AI) pri upravljanju izobraževalnih sistemov, poučevanja in učenja. Na predavanju se bomo seznanili tudi z nekaterimi posledicami v smislu razvijanja veščin.