Dr. Emilija Stojmenova Duh

ministrica za digitalno preobrazbo Republike Slovenije

Ministrica za digitalno preobrazbo Republike Slovenije je izredna profesorica na Katedri za informacijsko-komunikacijske tehnologije. Koordinirala je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju uporabe novih digitalnih tehnologij za inovacije in razvoj mest, vasi in skupnosti. Z Evropsko komisijo je sodelovala v več različnih tematskih skupinah na temo digitalnih inovacijskih stičišč in razvoja podeželja.

Je del mednarodne skupine raziskovalcev, ki je razvila metodologijo SEROI+ za merjenje in spremljanje družbene, ekonomske in okoljske donosnosti naložb digitalnih produktov in storitev. Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih publikacij s področja digitalne preobrazbe, bila je tudi prva predsednica IEEE Ženske v inženirstvu Slovenija. Bila je ena od 50 žensk na vodilnih položajih na področju IKT, ki je bila izbrana za udeležbo v večregionalnem projektu #HiddenNoMore (Nič več skrite): opolnomočenje žensk na področjih STEM, ki ga financira zunanje ministrstvo ZDA.