Tilen Hočevar

mladinski delavec, svetovalec in predavatelj, Logout.org, Slovenija

 

PREDAVANJE

Virtualne skupnosti in digitalni stiki mladih

Interaktivno predavanje o življenjskem svetu mladih na spletu, o njihovi povezanosti, načinih ter prostorih skupinjenja ter prednostih in pasteh digitalnih stikov. Vsebina predavanja bo sledila rdeči niti, ki predstavlja izrazit problem v današnji družbi – oddaljevanje in izgubljanje stika med generacijo mladih in generacijo njihovih staršev ter drugih pomembnih odraslih, s poudarkom na strokovnih delavcih, ki delajo z mladimi.