Dr. Sonja Čotar Konrad

Izredna profesorica psihologije razvoja in učenja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem

Dr. Sonja Čotar Konrad je doktorica psihologije, izredna profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, habilitirana za področje razvojne in pedagoške psihologije. Predava študentom predšolske vzgoje in pedagogike na dodiplomski stopnji ter zgodnjega učenja in poučevanja na doktorskem študiju. Sodeluje tudi pri izvedbi pedagoško-andragoškega usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi na Primorskem, v okviru Centra za vseživljenjsko učenje pa predava po vrtcih in šolah v Sloveniji na temo podpore vzgojiteljem/učiteljem pri pedagoškem delu in njihovem profesionalnem razvoju nasploh. Zanimajo jo nove oblike sodelovanja med vrtcem/šolo in starši. Njeni raziskovalni interesi pa se širše nanašajo na vprašanje delovanja pedagoškega delavca v odnosu med otrokom in vzgojiteljem, učencem in učiteljem, študentom in visokošolskim učiteljem, in sicer z namenom zagotavljanja spodbudnega in razvojno primernega učnega okolja. V zadnjem raziskovalnem obdobju se posebej osredotoča na področje socialno-čustvenega izobraževanja ter vključevanja temeljnih vsebin RIN in digitalnih orodij v učenje in poučevanje.

 

PREDAVANJE

Kaj ima priprava palačink s temeljnimi vsebinami računalništva in informatike v vzgoji in izobraževanju

Na predavanju bodo predstavljeni ključni koncepti računalniškega mišljenja in spodbujanje le-teh z vključevanjem temeljnih vsebin RIN v obdobju predšolskega in šolskega otroka. Izpostavljeni bodo nekateri didaktični pristopi za vključevanje temeljnih vsebin RIN ter naslovljena tudi danes aktualna vprašanje varne in smiselne rabe digitalnih orodij v (pred)šolskem obdobju.